Powrót do sklepu

REGULAMIN SKLEPU I WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU


I. SPRZEDAWCA

Sklep internetowy JUREK PLAST Jerzy Plewka znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.butelki-plastikowe.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu i jest własnością Sprzedawcy:
JUREK PLAST Jerzy Plewka z siedzibą w Zgierzu przy ul. Władysława Jagiełły 41 (95-100 Zgierz) Regon: 470447180, NIP: 7320015515.

email: biuro@butelki-plastikowe.pl , telefon: 798 513 166.

Biuro Obsługi Klienta:
JUREK PLAST Jerzy Plewka

ul. Władysława Jagiełły 41

95-100 Zgierz

email: biuro@butelki-plastikowe.pl , telefon: 798 513 166.

II. ZAMÓWIENIE

 1. Informacje zawarte na stronie internetowej www.butelki-plastikowe.pl - w tym m.in. zdjęcia, opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny - stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

 2. W celu złożenia zamówienia (oferty kupna) Kupujący musi wybrać towar/-y (poprzez dodanie ich do Koszyka ) i podać niezbędne dane, a następnie poprzez naciśnięcie przycisku "POTWIERDŹ ZAKUP" wysłać zamówienie (ofertę kupna) do Sprzedawcy. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia poprzez użycie przycisku "POTWIERDŹ ZAKUP" jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny Towarów oraz kosztów ich dostawy, o czym Klient zostaje poinformowany bezpośrednio przed zatwierdzeniem zamówienia.

  Przyjęcie przez Sprzedawcę zamówienia (oferty kupna) zostanie potwierdzone poprzez wysłanie do Kupującego e-maila potwierdzającego przyjęcia zamówienia ("Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia"). W razie wątpliwości przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta z chwilą wysłania przez Sprzedawcę Kupującemu Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia.

 3. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.butelki-plastikowe.pl są cenami netto (bez podatku VAT) i są wyrażone w złotych polskich. Do ceny zamówionych towarów należy każdorazowo doliczyć koszt przesyłki wyliczone w oparciu o ust. IV pkt. 3 i niniejszego regulaminu.

 4. Akcje promocyjne, promocje specjalne dotyczące towarów dostępnych w sklepie internetowym www.butelki-plastikowe.pl nie łączą się.

 5. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument płatności - dowód zakupu (faktura VAT), który wraz z listem przewozowym załączany jest do przesyłki.

 6. Kupujący zobowiązany jest do prawidłowego wypełnienie formularza adresowego na stronie internetowej www.butelki-plastikowe.pl danymi osobowymi (imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorstwa, adres zamieszkania / adres siedziby, e-mail, telefon, adres dostawy jeżeli jest inny niż adres zamieszkania / adres siedziby, NIP w przypadku przedsiębiorstw) potrzebnymi do weryfikacji przez Sprzedawcę prawidłowości złożonego zamówienia i jego realizacji.

 7. Zamówienia na towary znajdujące się w sklepie internetowym JUREK PLAST można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem strony internetowej www.butelki-plastikowe.pl

 8. Na stronie internetowej www.butelki-plastikowe.pl przy każdym towarze podany jest jego status dostępności. Status dostępności odnosi się wyłącznie do towarów znajdujących się u Sprzedawcy.

 9. Klient rezygnujący z zamówienia do momentu otrzymania "Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia" proszony jest o zgłoszenie swojej rezygnacji na adres: biuro@butelki-plastikowe.pl

 10. Składanie zamówienia (oferty kupna) przez Kupującego:

  1. Kupujący na stronie Sklepu internetowego JUREK PLAST może przeglądać towary.

  2. Wybrane przez siebie towary (z określonymi parametrami, jak np. rozmiar) Kupujący może dodać "Do koszyka".

  3. Aby zobaczyć zawartość koszyka należy kliknąć kursorem na przycisk z napisem "Koszyk" w prawym górnym rogu ekranu.

  4. Parametry towaru można zmienić po wcześniejszym kliknięciu w przycisk "Wyczyść koszyk", aby zrezygnować z wybranego towaru należy kliknąć przycisk "Wyczyść koszyk".

  5. Kupujący proszony jest o dokonanie wyboru sposobu płatności i wysyłki.

  6. Aby zakończyć wybór towarów Kupujący powinien kliknąć przycisk "POTWIERDŹ ZAKUP", może też kontynuować wybór towarów wtedy powinien kliknąć przycisk "Wróć do zakupów".

  7. Kupujący, który chce ostatecznie wysłać zamówienie do Sprzedawcy (złożyć ofertę kupna towarów umieszczonych w "Koszyku") powinien nacisnąć przycisk "POTWIERDŹ ZAKUP", którego naciśnięcie nakłada na Konsumenta obowiązek zapłaty kwoty wskazanej w polu "Razem do zapłaty".

III. WYSYŁKA

 1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań aby towary dostępne wysyłane były w terminie 2 (dwóch) najbliższych dni roboczych - liczonych od następnego dnia po dniu, w którym nastąpiło zaksięgowania zapłaty za nie na rachunku bankowym Sprzedawcy. Jeżeli Kupujący wybrał sposób "Płatności przy odbiorze", Sprzedawca dokłada wszelkich starań aby dostępne towary były wysyłane w terminie 2 (dwóch) najbliższych dni roboczych - liczonych od następnego dnia po dniu, w którym zostało wysłane do Kupującego "Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia".

 2. Sprzedawca wysyła towary TYLKO na terytorium Rzeczypospolitej Polskej.

 3. Dostawa towarów odbywa się w formie wysyłki kurierskiej.

 4. Odbierając towar od Kuriera / Listonosza Kupujący powinien zwrócić szczególną uwagę na opakowanie i sprawdzić czy nie uległo ono uszkodzeniu w transporcie (m.in. zalanie, zgniecenie, przebicie, naderwanie opakowania). Przesyłki Sprzedawcy zapakowane są w kartonowe pudełka zabezpieczone firmową taśmą klejącą Sprzedawcy. Prosi się Kupujących o nie przyjmowanie od Kuriera / Listonosza przesyłek (paczek), w momencie:

  1. zauważenie oklejenia przesyłki innymi taśmami niż firmowa taśma Sprzedawcy,

  2. zerwania taśm Sprzedawcy,

  3. dostrzeżenia uszkodzeń opakowania.

  W przypadku przyjęcia przesyłki Klient powinien w obecności Kuriera / Listonosza sporządzić Protokół Szkody (podpisanym przez Kupującego i Kuriera / Listonosza) oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą.

 5. W przypadku ujawnienia uszkodzeń towaru dopiero w momencie rozpakowania Kupujący powinien niezwłocznie poinformować Sprzedawcę (np. telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@butelki-plastikowe.pl) o zaistniałej szkodzie (najlepiej w terminie 6 dni od momentu odbioru przesyłki).

IV. PŁATNOŚĆ

 1. Jeżeli Kupujący nie wybierze formy płatności "przy odbiorze" i płatność za zamówiony towar nie nastąpi maksymalnie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wysłania przez Sprzedawcę Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia, zamówienie zostanie automatycznie anulowane i nie będzie realizowane. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedającego.

 2. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówiony towar/-y:

  1. "Płatność przy odbiorze" - należność jest pobierana w momencie odbioru przesyłki przez Kupującego.

  2. "Wpłata na konto" - płatność realizowana jest za pomocą przelewu tradycyjnego na podstawie faktury proforma

 3. Kupujący jest obciążany następującymi kosztami wysyłki na terenie Polski:

   Koszty wysyłki ustalane są indywidualnie dla każdego zamówienia i są konsultowane przy każdym zamówieniu drogą telefoniczną, e-mailową bądź osobistą z Kupującym.

V. ZWROT

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 30 dni odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta. Do zachowania terminu przez Kupującego wystarczy wysłanie do Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

  1. obejmuje wiele przedmiotów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części,

  2. polega na regularnym dostarczaniu towarów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów.

  Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy (na przykład pismo wysłane pocztą na adres: JUREK PLAST Jerzy Plewka ul. Władysława Jagiełły 41 95-100 Zgierz ). Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, nie jest to jednak obowiązkowe. Formularz ten jest dostępny jako załącznik nr 2.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku tym zwrotem. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 5. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

  Adres, na który należy dokonać zwrotu towaru: JUREK PLAST Jerzy Plewka ul. Władysława Jagiełły 41 95-100 Zgierz
  O ile jest to możliwe prosi się o zwrot towaru w stanie niezmienionym (m.in. czysty, pozbawiony zapachów
  substancji trzecich), w oryginalnym opakowaniu (niepoklejonym i niepopisanym), tak by nadawał się on do powtórnej odsprzedaży. Zwracany towar należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem w trakcie transportu.
  Celem uprawdopodobnienia zakupu u Sprzedawcy zwracanego towaru Konsument może załączyć do zwracanego towaru np. dowód zakupu, fakturę, itd.

 6. Koszty zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy ponosi Konsument.

 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w szczególności w odniesieniu do umów:

  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  3. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  4. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  5. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, który po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  6. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;

  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VI. WYMIANA

 1. Kupujący, w terminie 14 dni od momentu objęcia towaru w posiadanie, może dokonać wymiany towaru na inny (np. model lub rozmiar) dostępny w sklepie internetowym www.butelki-plastikowe.pl. (nie dotyczy to wymiany towaru na wolny od wad w ramach procedury reklamacyjnej). Do zachowania terminu przez Kupującego wystarczy wysłanie towaru do Sprzedawcy przed upływem terminu do wymiany towaru.

 2. Wymieniany towar należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem w trakcie transportu.

 3. W przypadku wymiany towaru na inny Kupujący zobowiązany jest o złożenie nowego zamówienia na nowy towar, który chce otrzymać w zamian za towar zwracany - "rezerwacja towaru". Podczas składania zamówienia nowego towaru koniczne jest wpisanie w okienku "Uwagi do zamówienia" słowa "WYMIANA" oraz podanie numeru zamówienia towaru, który będzie odesłany. W zależności od ceny towarów może zaistnieć potrzeba dodatkowego rozliczenia pomiędzy Kupującym za Sprzedawcą (rozliczenie następuje na zasadach określonych niniejszym regulaminem). W przypadku niedokonania "rezerwacji towaru" istnieje możliwość zaistnienia braku towaru do wymiany.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY ZA JAKOŚĆ TOWARU:

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w towarze w tej samej chwili.

 3. Sprzedawca odpowiada za wady towaru na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

VIII. REKLAMACJA

 1. Wszystkie prezentowane przez sklep internetowy www.butelki-plastikowe.pl towary są nowe. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu towar bez wad.

 2. W przypadku otrzymania towaru niezgodnego z opisem dostępnym na stronie sklepu internetowego
  www.butelki-plastikowe.pl Kupujący proszony jest o niezwłoczny kontakt ze Sprzedawcą.

 3. Przebieg procesu reklamacyjnego reguluje ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.

 4. W przypadku reklamacji z tytułu rękojmi jeżeli towar ma wadę, Kupujący może:

  1. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

  2. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

  Jeżeli Kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

 5. Zaleca się zaprzestanie użytkowania towaru, który posiada wadę.

 6. Reklamacje na towary Kupujący proszony jest składać pisemnie na adres: JUREK PLAST Jerzy Plewka ul. Władysława Jagiełły 41 95-100 Zgierz.

 7. Kupujący proszony jest o przesłanie Sprzedawcy:

  1. reklamowanego towaru (o ile to możliwe zwykłą przesyłką pocztową),

  2. wypełnionego formularza reklamacyjnym (skorzystanie z wzoru załączonego pod regulaminem formularza reklamacyjnego nie jest obowiązkowe),

  3. Kupujący powinien uprawdopodobnić okoliczności zakupu reklamowanego towaru u Sprzedawcy (np. dowód zakupu, faktura, itd.).

 8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Konsumenta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.

 9. W razie niejasności lub pytań dotyczących procesu reklamacyjnego Kupujący proszony jest o kontakt z Biurem Obsługi Klienta, w szczególności pod adresem poczty elektronicznej: biuro@butelki-plastikowe.pl

 10. Jeżeli Sprzedawca nie uznał reklamacji, roszczeń Konsumenta, a ten się nie zgadza z jego decyzją może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego, a więc skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów. Adresy instytucji mediacyjnych i arbitrażowych dostępne są na stronie internetowej www.uokik.gov.pl. Opis procedur obowiązujących w mediacji lub arbitrażu dostępny jest m.in. na stronach internetowych wybranych przez Konsumenta instytucji mediacyjnych lub arbitrażowych.

IX. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Wymagania techniczne do korzystania ze sklepu internetowego www.butelki-plastikowe.pl są następujące: komputer lub inne urządzenie z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową (Internet Explorer w wersji 10, Google Chrome w wersji 23, Mozilla Firefox w wersji 17, Opera w wersji 12.10, Safari w wersji 7), włączoną obsługą plików cookies w przeglądarce internetowej oraz posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

 2. Kupujący proszony jest o korzystanie z sklepu internetowego www.butelki-plastikowe.pl zgodnie z jego przeznaczeniem. Zakazane jest podejmowanie czynności i dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe przekazywane w formularzu adresowym za pośrednictwem strony internetowej www.butelki-plastikowe.pl po uzyskaniu zgody Kupującego przetwarzane są przez Sprzedawcę - JUREK PLAST Jerzy Plewka ul. Władysława Jagiełły 41 95-100 Zgierz. w celu realizacji zamówienia, w szczególności wysłania Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia, wysyłki towaru pod wskazany przez Kupującego adres oraz obsługi Kupującego w zakresie umowy sprzedaży, w tym jego konta, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182).

 2. Dane osobowe przekazywane w formularzu adresowym za pośrednictwem strony internetowej www.butelki-plastikowe.pl po uzyskaniu zgody Kupującego mogą być przetwarzane przez Sprzedawcę - JUREK PLAST Jerzy Plewka ul. Władysława Jagiełły 41 95-100 Zgierz - w celach statystycznych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182)

 3. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych w przypadkach wskazanych przez prawo. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres JUREK PLAST Jerzy Plewka ul. Władysława Jagiełły 41 95-100 Zgierz lub adres poczty elektronicznej: biuro@butelki-plastikowe.pl

 4. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne.

 5. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182) informujemy, że podane przez Kupującego dane osobowe będą objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych.

 6. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod adresem biuro@butelki-plastikowe.pl

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów znajdujące się w sklepie internetowym JUREK PLAST zarejestrowanym pod domeną o nazwie www.butelki-plastikowe.pl są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedawcy.

 2. Sprzedawca dokłada wszelkich starań aby przedstawione na stronie internetowej sklepu internetowego www.butelki-plastikowe.pl informacje były prawidłowe i rzetelne. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub chęci uzyskania dodatkowych informacji o towarach prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

 3. W razie niejasności lub pytań dotyczących regulaminu, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 5. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym www.butelki-plastikowe.pl konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.


XII. ZAŁĄCZNIKI

1. Formularz Reklamacyjny - Pobierz tutaj

2. Formularz Odstąpienia od Umowy - Pobierz tutaj